Welcome to Linda Brun Studio

 Using color, structure and visualizing emotions to find the peace of mind is my driving force in creating. To channel inner feelings creatively, makes me a whole human being. I love exploring and trying out new analog and digital techniques and methods to express myself. My goal is that my work should motivate and create positive feelings and that those who see the art will feel excited and at the same time have good art experience.

Det å bruke farge, struktur og visualisere følelser til å finne den indre ro er drivkraften min i det å skape. Å kanalisere indre følelser kreativt, gjør at jeg føler meg som et helt menneske. Jeg elsker å utforske og prøve ut nye analoge og digitale teknikker og metoder for å utrykke meg. Mitt mål er at mine arbeider skal motivere og skape positive følelser og at de som ser kunsten skal føle seg oppløftet og samtidig få en god kunstopplevelse. 

 

INSTAGRAM FEED